pacato rustig
parlando Sprekend zingen
passionato harstochtelijk pass
passione met hartstocht
pastoso week, zoetig
patetico pathetisch, hartstochtelijk
perdendo zich verliezend, steeds zachter wordend
perdendosi zich verliezend, steeds zachter wordend
pesante zwaar, krachtig
piacere naar believen
piacevole lieflijk, bevallig
piangendo wenend, droevig
piano zacht p
pianissimo heel zacht pp
pianissimo possibile zo zacht mogelijk ppp
pieno vol
piestoso medelijdend
pincé getokkeld, pizzicato, mordent
p meer
pizzicato

Het aantokkelen van de snaar, waardoor een korte toon ontstaat

Voor andere instrumenten moet er dan zeer kort gespeeld worden

pizz
placido rustig, liefelijk
plaqué akkoord in één keer laten klinken
poco een weinig
poco a poco beetje bij beetje, langzamerhand p.a.p.
poi daarna
polacca op Poolse wijze
pomposo plechtstatig, pompeus
portamento de stem dragen
portato gedragen
portar al voce de stem dragen
port de voix voorslag
port de voix double dubbele voorslag
possibile mogelijk
precipitando haastig, ijlend
precipitato haastig, ijlend
precipitoso haastig, ijlend
pressante dringend
prestissimo zeer snel
presto zeer snel
prima volta de eerste maal Imavolta
punta d'arco aan de spits van de stok strijken