tacet zwijg tac.
talon aan de slof (van de strijkstok) te spelen
tanto zo zeer, zo veel
tardamente langzaam
tardo langzaam
tardando langzamer wordend
tasto solo basstem zonder akkoordopvulling spelen T.s., t.s.
tempestoso onstuimig
tempo het eerste tempo
tempo guisto in het juiste tempo
tempo primo Zoals het eerste tempo spelen
tempo rubato vrijheid in tempo
tenendo uithoudend
teneramente zacht
tenuto ingehouden, toon lang aanhoudend ten.
tosto snel, vlug
tranquillo rustig
tranquillamente kalm, bedaard
trascinando slepend
trattenuto opgehouden, terughouden
tre drie
tre corde met drie snaren
tremolando snelle afwisseling van twee tonen, die een terts of verder uit elkaar liggen trem.
tremolo snelle afwisseling van twee tonen, die een terts of verder uit elkaar liggen trem.
troppo te veel, te zeer
tumultuoso stormachtig
turco Turks
turn dubbelslag
tutta le corde alle snaren, verschuiving
tutti iedereen