vacillando wankelend, onzeker
velato gesluierd, gedempt
veloce snel, gezwind
velocita met snelheid
vibrato beven
vide (vi-de) Beide lettergrepen markeren begin en einde van een fragment dat overgeslagen moet worden vi-de
vigore met kracht
vigoroso krachtig
vivace levendig
vivacissimo uiterst levendig
vivente levendig, opgewekt
vivo levendig
voce stem
voile gesluierd, gedempt
volante vluchtig, vliegend
volteggiando handen kruisen
volti subito sla snel om v.s.
volubile onbestendig, veranderlijk
vuota losse snaar