Echodynamiek Een fragment uit een muziekstuk dat in een zachtere toonsterkte wordt herhaald.
Eenstemmige muziek
Muziek waarbij steeds één stem klinkt. Wanneer door twee of meer personen dezelfde melodie wordt gezongen, is het ook éénstemmige muziek.
Elegie Treurzang waarin de droefenis breed wordt uitgemeten
Enharmonisch Twee tonen die hetzelfde klinken, maar anders worden genoteerd, bijvoorbeeld Fis en Ges.
Ensemble Groep muzikanten
Enkelriet-instrumenten instrumenten die een mondstuk hebben waartegen het riet is bevestigd
Ensemble Groep van zangers of instrumentalisten die gezamelijk musiceren
Entr'acte Muzikaal tussenspel tussen twee bedrijven van een opera
Entrada Openingsstuk
Entree Opening van een muziekstuk of een ballet.
Epistel Schriftlezing in de mis, doorgaans uit de brieven van de apostelen
Estampie Danslied
Étude Oefenstuk
Eucharistie De mis of het avondmaal, centraal gebeuren uit de christelijke liturgie
Eufonie Welluidendheid
Euritmie Bewegingskunst waarbij muziek en beweging harmonieus samengaan.
Evangelie Laatste schriftlezing in de mis, ontleend aan een van de vier evangelies
Evergreen Lied dat door de jaren heen populair is gebleven
Euouae Slotformule van een psalmtoon (differentia) ontleend aan de klinkers van seculorum amen
Expositie Het eerste deel van een werk, waarin de componist thema's exposeert die de basis zijn voor de rest van de compositie. Hierna volgt nog de doorwerking en de reëxpositie.
   
Expressionisme Kunststijl uit het begin van de 20ste eeuw waarbij de componist uiting geeft aan zijn eigen gevoelens
Exsultet Gezang bij de wijding van de paaskaars in de Paasnacht