F-sleutel Fasleutel. Geeft aan op welke lijn de fa staat. Dient voor de lage instrumenten.
   
Fa Vierde noot van een toonladder. Wordt ook wel aangeduid met f.
Fado Portugees lied, meestal met gitaarbegeleiding.
Falset Verhoging van het stemregister door het strottenhoofd en de stembanden in een bepaalde stand te zetten.
Fandango Spaanse volksdans in een driedelige maat
Fanfare Muziekkorps met koperen blaasinstrumenten en slaginstrumenten. In een fanfare komen geen houtinstrumenten voor.
Fantasie Compositie met een steeds variërend motief.
Farandole Levendige dans uit Zuid-Frankrijk
Fasleutel Geeft aan op welke lijn de fa staat. Dient voor de lage instrumenten.
   
Fermate Een verlenging van een noot naar keuze
   
Fermateteken Halve cirkel met een puntje in het midden dat boven of onder de noot staat die je naar keuze moet verlengen.
   
Fill in Ritmische verbinding tussen de melodische thema's van een improvisatie, meestal gespeeld door de slagwerker. Een 'Fill' bereidt een nieuwe zin, een nieuw deeltje of een nieuwe harmonie voor
   
Finale Slotstuk van een groter muziekwerk
finalis Slottoon van een gezang, belangrijk om de modus en dus het karakter van een gezang te bepalen
Flamenco Zigeunerdans uit Zuid-Spanje
Flatterzunge Dit is het uitspreken van een rollende -r- tijdens het blazen. Het veroorzaakt een wat raspend geluid
Fluttertongue Dit is het uitspreken van een rollende -r- tijdens het blazen. Het veroorzaakt een wat raspend geluid
Follia Luidruchtige Portugese dans
Fontanel Beschermlaagje voor de kwetsbare kleppen van een blaasinstrument
Fret Een fret is een stukje metaal dat over de arm van het instrument loopt. Door een snaar op een fret te drukken wordt het stuk snaar dat kan trillen korter en de toon hoger.
   
Frasering Articulatie of uitspraak van muzikale zinnen.
Frequentie Het aantal trillingen per seconde, aangegeven in Hertz (Hz).
Frotella Luchtige, meerstemmige compositie uit Italië
Fuga Compositie waarin de stemmen elkaar imiteren. Eenzelfde thema wordt daarbij in verschillende toonhoogtes uitgevoerd.
   
Furiant Snelle dans met afwisselende maatsoorten