Ictus Accentstreepje ingevoerd door Dom Mocquereau
Idiofoon Instrument dat zelf trilt.
Imitatie Herhaling van de melodie, meestal op een andere toonhoogte
Impressionisme Kunststijl uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarbij de kunstenaars weergeven wat hun oog of hun oor waarneemt. Bij impressionistische muziek is de stemming het belangrijkste element
Impromptu Improviserend
Improvisatie Vrije fantasie
Inleiding Een kort gedeelte waarmee een muziekstuk begint. In de pop- en jazzmuziek ook wel intro genoemd
Instrumentatie De leer van de instrumenten.
Intavolare Overschrijven van muziek in een ander notenschrift
Interludium Tussenspel
Intermezzo Instrumentaal of vocaal tussenspel in een opera tussen twee bedrijven
Interpretatie Persoonlijke inkleuring van een muziekstuk, vertolking
Interpunctie Muzikale frasering
Interval Toonafstand. De afstand tussen twee tegelijk of na elkaar klinkende tonen
Intonatie Het op de juiste toonhoogte inzetten van de zangstem of een instrument.
Intrada Voorspel, inleiding op het eerste thema van een symfonie
Intro Voorspel, meestal vrij kort en instrumentaal
Introitus Openingszang uit het proprium van de mis
Inventie Compositie in een improviserende stijl.
Isometrisch Twee of meer melodieën van gelijke metrische en ritmische beweging
Isoritmiek Met gelijk ritme
Isotonisch Gelijk van toon