Maat Verdeling van muziek in gelijke stukjes. Elk stukje (maat) bestaat uit evenveel tellen. In een notenbalk wordt een maat afgescheiden met een maatstreep
Maataccent Het benadrukken van de eerste tel van een maat waardoor de maatsoort herkenbaar wordt
Maatstreep Een verticale streep door de notenbalk, steeds vóór de eerste tel
Maatsoort Het aantal tellen per maat. Een maat kan in twee, drie of vier tellen verdeeld worden. Deze onderverdeling heet maatsoort. De maatsoort wordt aan het begin van een stuk in de vorm van een breuk aangegeven, bijvoorbeeld 3/4, 4/4 of 6/8. Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in één maat staan. Het onderste getal geeft aan welke notenwaarde één tel krijgt. Als het onderste getal 4 is duurt de kwartnoot één tel, als het onderste getal 8 is duurt de achtste noot één tel.
Madrigaal Meerstemmig lied met een niet-religieuze tekst.
Madrilena Spaanse nationale dans
Maestro Hoogachtende, niet-officiële aanduiding voor dirigenten, muziekprofessoren of componisten
Maggiore majeur, grote terts
Magnificat Lofzang, veel gebruikt tijdens de vespers in de katholieke kerk
Majeur Toongeslacht met grote terts
Mallets Zijn de stokken waarmee instrumenten met klankstaven worden bespeeld.
Mannenalt Door tijdens de stemmutatie in de pubertijd op verantwoorde wijze te blijven zingen blijft soms -niet altijd- een gedeelte van de omvang van de kinderstem aanwezig. In dit geval ontstaat een mannenalt, met bijna hetzelfde bereik in de hoogte als een vrouwenalt -de laagte is niet van belang
Manuaal Het klavier van een orgel
Manualen De klaviertoetsen van het orgel.
Marcia funebre Treurmars, onder meer gespeeld tijdens begrafenissen
Mars Compositie in marstempo, oorspronkelijk bedoeld om op te marcheren
Mazurka Poolse dans in driedelige maat
Melisma Veelheid van notengroepen op één lettergreep
Melismatisch Meerdere tonen op één lettergreep
   
Melismatisch gezang
Gezang met veel melismen, rijk aan noten dus
Melodie Een opeenvolging van tonen die samen één geheel vormen
   
Melodie-instrumenten Instrumenten waarop alleen een melodie kan worden gespeeld, dus telkens één toon tegelijk
Melodiesectie De instrumenten die de melodische lijnenspelen, onder begeleiding van de ritme-sectie
   
Melodrama Begeleidende muziek bij een gesproken tekst
Menuet Oud-Franse dans in een driedelige maat, langzaam van tempo
Mensuur De verhouding tussen de wijdte en lengte van de buis. Een instrument met een nauwe mensuur heeft doorgaans een boventoonrijkere klank en blaast gemakkelijker over in hogere boventonen dan een instrument met een wijdere mensuur
Metronoom Kastje met een slinger die het tempo exact aangeeft
Metrum Maat
Metten nachtofficie
Mezzo-sopraan Middelste vrouwenstem

Mi Muzieknoot. 3de noot van de toonladder van do
Mineur Toongeslacht met kleine terts
Minimal music Compositorische stijlinrichting die wordt gekenmerkt door een voortdurende, weinig gevarieerde herhaling van korte klank- en ritme patronen. Door de constante herhaling ontstaan in zichzelf berustende, zwevende klankvelden.
Minnelied Lied waarin een geliefde wordt bezongen
Minnesänger Duitse navolgers van de Trouveres
 
Mis Eucharistieviering, ritueel rond het avondmaal.
Missa De gezamenlijke gezangen voor een katholieke kerkdienst
Missaal liturgisch boek met alle misgebeden
Moderne dans Een dansstijl die begin 2Oste eeuw ontstaan is in Amerika en Europa, waarin vanuit persoonlijk emoties gezocht werd naar een eigen (expressionistische) danstaal
Modulatie Overgang van een toonsoort in een andere binnen hetzelfde muziekstuk.
Modus Gregoriaanse toonsoort.
Mol Een teken dat aangeeft dat de toon met een halve toon verlaagd moet worden. Wordt aangeduid met een soort van b. Soms hoor je nog 'bemol' ipv mol zeggen, omdat dit de vroegere benaming was.
Mondstuk Meestal afneembaar voorste gedeelte waarmee het instrument aangeblazen wordt.
Monodie Door harmonie begeleide eenstemmigheid
Monofonie Eénstemmige stijl
Motet Kort, meerstemmig zangstuk met een religieuze tekst
Motief Kleinste thematisch betekenisvolle bestanddeel van een muziekstuk. Meer motieven vormen een thema
Moulure Sierlijst of -band die op instrumenten wordt aangebracht
Musical Een moderne vorm van opera of operette. Ook een musical vindt plaats in een decor en er wordt gezongen en geacteerd
Musique concrète Muziek gebaseerd op alledaagse geluiden, uit de Avantgarde
Muzikale zin Een melodisch geheel binnen een melodie
Muzieknotatie De notenschrift
Muziekschrift De notenschrift