Narrante Vertellende muziekstijl
Neo-classisme Muziekstijl waarbij componisten teruggrijpen naar de stijl van hun voorgangers
neum Alle noten op één lettergreep
neumatisch gezang
Gezang met meer dan één noot op sommige lettergrepen, maar toch ook nog niet echt melismatisch
Nocturne Nachtmuziek, vaak zwaarmoedig van stemming
None De negende trap in een diatonische toonladder
Noon Officiegebed van het negende uur
Noot Teken waarmee de hoogte en de duur van de toon wordt aangegeven
Notatie Notenschrift
Notenbalk Een systeem van meestal vijf lijnen waarop de noten van een muziekstuk worden geplaatst
Notenwaarde Geeft de duur van een noot aan
Nummeropera Operavorm waarin de aria’s, ensemble- en instrumentale stukken een afgesloten en zelfstandig karakter hebben.
Novelette Romantische compositie met een vrij karakter, doorgaans voor piano