Parafrase Instrumentale fantasie over een bepaald thema
Parallelle beweging Toonhoogten van twee of meer stemmen bewegen zich in dezelfde richting.
   
parlando Sprekend zingen
Partij Muziek voor een speciale stem of instrument
Partita Italiaanse aanduiding voor de suite
Partituur De schriftelijke vastlegging van alle muzikale lijnen in een muziekstuk. In de partituur worden alle noten van de gelijktijdig klinkende instumenten van het orkest en stemmen van de zangers onder elkaar weergegeven. De partituur geeft zo een exacte indruk van het verloop van de muziek. Voor de dirigent is de partituur onontbeerlijk bij de voorbereiding van de uitvoering
Pas de deux Een dans voor twee mensen, meestal een man en een vrouw
Passacaglie Dans in driekwartsmaat, veel toegepast in de Barok
Passepied Snelle Franse dans in een driedelige maat
Passie Oratorium waarin de tekst gaat over het leidensverhaal van Christus. Wordt meestal uitgevoerd rond pasen. Bijvoorbeeld de Matheuspassie van J.S. Bach.
   
Passiemuziek Muziek, gebaseerd op het lijdensverhaal van Christus. Vaak uitgevoerd in de vorm van een cantate of een oratorium
passio Het lijdensverhaal van Christus volgens een van de vier evangelies. De vier passieverhalen worden gezongen of gelezen tijdens de Goede Week
Pasticcio Opera die wordt samengesteld uit aria’s, ensembles en instrumentale stukken uit verschillende bestaande opera’s of andere muziekstukken van een of meerdere componisten
Pastorale Muziek met een landelijk karakter
Pater Noster
Het gebed des Heren, het zogenaamde Onze Vader
Pavane Statige dans uit Italië en Spanje, uitgevoerd in tweedelige maatsoort en meestal gevolgd door een snelle nadans
Pedaal

Klavier van een orgel dat met de voeten wordt bespeeld

Deel van een piano dat met de voeten wordt gebruikt.

Pentatoniek Toonsysteem waarbij het octaaf is verdeeld in vijf toontrappen
Percussie Slagwerk
   
Pes Bestaat uit twee noten: een lagere en een hogere. De laagste wordt altijd eerst gezongen
Pibrochs Oud-Schotse doedelzakmelodieën
Plagale modus
De lage ligging van een kerktoon
Plectrum Een plectrum is een klein hard voorwerp dat dient om snaarinstrumenten te bespelen. Als de snaren hiermee getokkeld worden geven ze een harder en/of scherper geluid.
Plié Een basisbeweging van het ballet, waarbij de knieën worden gebogen.
Pluritonaal Muziek die op verschillende toonsoorten is gebaseerd
podatus Hetzelfde als pes. Bestaat uit twee noten: een lagere en een hogere. De laagste wordt altijd eerst gezongen
Polka Snelle volksdans uit Bohemen in tweedelige maat
Polo Spaanse zigeunerdans in driedelige maat
Polonaise Poolse dans in driedelige maat
Polyfonie Een manier van meerstemmig componeren waarbij de verschillende stemmen (melodieën) zo zelfstandig mogelijk optreden. Er is sprake van een polyfone compositie als verschillende melodieën tegelijk klinken en zich min of meer onafhankelijk van elkaar bewegen. Polyfone stijlen zijn bijvoorbeeld de canon en de fuga
Polymetriek Verschillende maatsoorten in een muziekwerk
Polyritmiek Verschillende ritmes binnen een muziekwerk
Polytonaal Het gelijktijdig voorkomen van verschillende toonsoorten in een compositie
Pop Staat voor "populaire muziek". Muziekstijl vanaf de 60'er jaren
   
porrectus Het tegenovergestelde van de torculus: hoog - laag - hoog.
Port de bras De armbewegingen van het ballet
Prefatie Inleidend gebed (gezang) tot de Canon
Prelude Voorspel, ook wel aangeduid als preludium
Preludium Voorspel
Premier danseur Belangrijkste mannelijke danser van een balletgezelschap
Presage-lift Een lift bij de pas de deux, waarbij de mannelijke danser de vrouw hoog boven hem optilt, met gestrekte armen
Prestant De belangrijkste pijp van een orgel
Priem Officiegebed van het eerste uur
Prima ballerina Belangrijkste vrouwelijke danser van een balletgezelschap
Prima donna
Van de 17e tot de 19e eeuw de vrouwelijke hoofdrol in een opera. De prima donna kreeg de moeilijkste, maar tegelijkertijd ook meest aansprekende vrouwenpartij. Haar rol was bijna altijd bestemd voor een sopraan.
Primo uomo
De belangrijkste mannenrol in de Italiaanse opera van de 17e tot de 19e eeuw. De rol van primo uomo werd oorspronkelijk vertolkt door een castraat, maar later steeds vaker door een tenor.
Principaal De belangrijkste pijp van een orgel
Promenade Bij het ballet soms een onderdeel van de pas de deux. De mannelijke danser loopt om de vrouw been en ondersteunt haar, terwijl zij en pointe een arabesque of een attitude uitvoert
Proprium De misgezangen die dagelijks veranderen
Protus Eerste modus met finalis op re. Omvat de authentieke eerste en de plagale tweede kerktoon
Psalm Gewijde zang op bijbelse teksten
Psalmodie Zingend, meestal beurtelings reciteren van psalmen volgens vaste formules gebonden aan de kerktonen
Psalterium Boek dat de 150 psalmen van het oude testament bevat
Punctum Enkelvoudige noten, die alleen of in combinatie met elkaar of met andere noten gebruikt worden
Punteado Het tokkelen met de vingertoppen van de rechterhand op de snaren van een instrument