Rapsodie Compositievorm waarin verschillende losse thema's voorkomen. Meestal een instrumentale fantasie waarin volksmelodieën zijn verwerkt.
Re Tweede toon van elke toonladder
Recitatief De gezongen of gesproken tekst die aria's of ensemblenummers verbindt
Recital Voordracht door een zanger of instrumentalist met begeleiding
Recitativo accompagnato Recitatief op basis van een rijker uitgewerkte begeleiding. Ook de melodie heeft een grotere zelfstandigheid.
Recitativo secco Recitatief met als begeleiding slechts een continuo. Sobere uitwerking in enkele akkoorden
Reciteertoon Ook wel tenor genoemd. De toon waarop de psalmodie gereciteerd wordt. Bepaalt samen met de finalis de kerktoon
Reel Snelle dans uit Schotland en Ierland in een tweedelige maat
Refrein Een deel van een lied dat telkens met dezelfde woorden en dezelfde melodie terugkeert.
Register

Een groep instrumenten die dezelfde klankkleur heeft

Bij het orgel: een rij in toonhoogte verschillende pijpen met dezelfde soort klank.

Reine kwart Interval dat 4 tonen omvat. Hierbinnen valt ook één kleine secunde
Reine kwint Interval dat 5 tonen omvat. Hierbinnen valt ook één kleine secunde
Repercussie Het meermaals herhalen van een toon
Repertoire

De verzameling stukken die bijvoorbeeld een componist al heeft geschreven.

Het aantal stukken die gaan gespeeld worden.

Répètiteur Geeft les in het repertoire en leidt de repetities.
Reprise Herhaling
Requiem Afscheidslied bij een uitvaart
Resonantie Weerkaatsing van het geluid waardoor dat geluid versterkt wordt
Resonator Klankkast die de toon versterkt door zijn vorm en materiaal en bepaalt hij de klankkleur van de toon.
Responsoriaal Muzikaal 'gesprek' tussen solist en koor of orkest
Responsoriale Boek met responsoria uit de Metten
Responsorium Gezang van solist met refrein door koor. Komt zowel voor in de mis als in het officie
Responsorium breve
Korte beurtzang van solist en koor in het officie
Révèrence Buiging die door dansers wordt gemaakt aan het eind van een les of een voorstelling
Ricercar Muziekvorm waaruit later de fuga is voortgekomen
Riff Korte kernachtige melodie. In andere muziekstijlen, bijvoorbeeld de Jazz, wordt een melodie een aantal keren herhaald terwijl de solist aan het spelen is.
Rigaudon Vlugge dans in driedelige maat uit Zuid-Frankrijk
Ritme Volgens de tijdmaat verlopende duur van de tonen van een muziekstuk. Door een opeenvolging van lange en korte, beklemtoonde en onbeklemtoonde noten ontstaat het ritme in een muziekstuk.
Ritmesectie Hiermee wordt het slagwerk bedoeld waarop de muzikanten zich baseren om het ritme te kunnen houden.
   
Ritornel Tussenspel dat in dezelfde vorm telkens terugkomt in een rondo
Rococo Muziekstijl uit de 18de eeuw, voortgekomen uit de Romantiek. De Rococo wordt gekenmerkt door een verfijnde, intieme sfeer.
Roer Onderdeel van een luchtpijp waaruit het geluid komt bij het orgel. Op de luchtpijp zit een deksel: de hoed. Een open pijp. Bij de halfgedekte pijp zit in de hoed een buisje: het roer.
Romance Romantische compositie met een lyrisch karakter
Romanesca Gaillarde-melodie uit de 16de eeuw
Romantiek Muziekstijl uit de 19de eeuw waarin het gevoel domineert boven het verstand. De Romantiek wordt gekenmerkt door een zucht naar vrijheid.
Rondo Muziekvorm waarbij een bepaald thema (het refrein of het rondothema) telkens terugkeert
Rugwerk Orgelterm. Het orgel wordt ingedeeld in het hoofdwerk, bovenwerk, borstwerk en rugwerk. Het hoofdwerk is het eigenlijke orgelgedeelte. Soms staan er achter de organist ook nog pijpen en die worden dan het rugwerk genoemd.
   
Rumba Cubaanse matig snelle dans in een tweedelige maatsoort.