Salsa Dansstijl uit Brazilie
   
Saltarello Snelle Italiaanse dans in driedelige maat.
Samba Brasiliaans/Afrikaanse snelle dans in een tweekwartsmaat
   
Samenklank Twee of meer tonen die tegelijk klinken
Sanctus Gezang uit het ordinarium van de mis
Sarabande Oude, statige dans in driedelige maat uit Spanje
Sardana Dans uit Catalonië
Scandicus Het tegenovergestelde van de climacus: drie of meer noten in stijgende volgorde.
Scat Zangimprovisatie op onzinwoorden. Bekend voorbeeld: de 'Scatman'
   
Schola Cantorum
Zangkoor, oorspronkelijk van pauselijke beroepszangers
Schnadahüpfl Dans uit de Alpenlanden
Schuhplattler Beierse dans waarbij uitbundig op de dijen wordt geslagen
Secondo Tweede toon van een diatonische toonladder
Secunde De afstand tussen twee naast elkaar gelegen, diatonische tonen
Secundo De afstand tussen twee naast elkaar gelegen, diatonische tonen
 
Seguidilla Snelle Spaanse dans in driedelige maat
Semiologie De leer van de tekens
Septet Zeven stemmen of zeven instrumenten
Septiem Interval tussen zeven diatonische tonen
Septime Interval tussen zeven diatonische tonen
Sequens Herhaling van een melodie op een andere toonhoogte
Sequentia Gezang dat zich sinds de negende eeuw uit het Alleluia ontwikkelde
Serenade Avondmuziek.
Serenata Vocale compositie uit de 18de eeuw
Seriële muziek Muziek gebouwd op melodische, harmonische, ritmische en dynamische reeksen
   
Sext Officiegebed van het zesde uur
Sextet Zes stemmen of zes instrumenten
Si Muzieknoot. De zevende toon van de toonladder van do
Siciliano Landelijke dans uit Sicilië in een 6/8ste maat
Simfonia De oorspronkelijke benaming voor een Italiaanse opera-ouverture
Singspiel Duitse muzikale komedie met gesproken dialogen. Het Duitse Singspiel ontwikkelde zich in de 18e eeuw als tegenhanger van de opera seria
Sinustoon Toon zonder boventonen, kan alleen door een toongenerator en een occilator worden voortgebracht
Sixtet De oude benaming van sextet: dit staat voor zes stemmen of zes instrumenten
   
Slof Het uiteinde waar men een strijkstokstok vasthoudt
Snaarinstrument Snaarinstrumenten zijn instrumenten met één of meerdere snaren. Deze worden nog eens onderverdeeld in strijkinstrumenten, tokkelinstrumenten en snaarinstrumenten met een klavier. Snaarinstrumenten met een klavier zijn instrumenten waarbij de snaren aangeslagen worden via toetsen. Hierbij moet je denken aan instrumenten als het klavecimbel en de piano. Eigenlijk zijn het tokkelinstrumenten, waarbij de het tokkelen van de snaren mechanisch gaat door het indrukken van toetsen, in plaats van het direct tokkelen met de vingers.
Sol Muzieknoot. De 5de toon van de toonladder van do
Solfège Het leren lezen van het notenschrift
Soli uitvoering voor één groep instrumenten in een orkest.
Solmisatie Systeem waarbij de melodie op de lettergrepen do-re-mi-fa-sol-la-si worden gezongen
Solo Het leren lezen van het notenschrift
Sonate Muziekstuk dat is opgebouwd uit twee, drie of vier (cyclische) delen
Sonate da camera Instrumentale dans, verwant aan de suite
Sonatine Kleine, vaak luchtige sonate
Sonoor Helder klinkend
Sopraan Hoogste vrouwenstem. Er zijn in deze stemsoort verschillende soorten sopranen: de coloratuursopraan, de dramatische sopraan, de hoogdramatische sopraan, de lyrische sopraan, de jeugdig dramatische sopraan en de soubrette
Soul Emotionele indringende zang die uit de Spiritual (=geestelijk volkslied van de Noord-Amerikaanse negers) voortkomt.
   
Sourdine Apparaat waarmee de klank van muziekinstrumenten wordt gedempt
Spiritual Godsdienstig lied uit Amerika
Spotten Techniek die dansers gebruiken om te voorkomen dat ze duizelig worden tijdens het draaien. Je richt je ogen op een vast punt, en probeert dat punt na de draai zo snel mogelijk weer te vinden
Staartstuk Dat deel van een viool waaraan de snaren worden vastgemaakt.
Stabat matar Lijdenshymne uit de katholieke kerk
Staccato Puntje boven de noot, waardoor jede noot zeer kort moet spelen.
Stem

Een partij, bijvoorbeeld de tweede stem

Stemmachine Hulpmiddel bij het stemmen van instrumenten
Stemmen Het zuiver krijgen of juist krijgen van de toon
Stemming De vaste tonen waarnaar muziekinstrumenten zijn gestemd
Stemparen Samengaan van 2 stemmen
   
Stemregister Toonhoogtebereik van een stem
Stemschroef Hiermee kunnen de snaren hoger of lager gemaakt kunnen worden, met de bedoeling om de tonen zuiver te krijgen.
Stemsoort De zes zangstemmen: sopraan, mezzosopraan, alt, tenor, bariton en bas
Stemtoon De toon waarop gestemd wordt. Standaardfrequentie: 440 Hz
Stemvork Hulpmiddel bij het stemmen van instrumenten
Stile concertato Barokmuziek, gecomponeerd volgens het concerterende principe
Stretto Canonachtig deel van een fuga. Het kort na elkaar inzetten van polyfone stemmen
Strijkinstrument Strijkinstrumenten zijn snaarinstrumenten, waarover gestreken wordt met een strijkstok. Door het strijken gaat de lucht trillen De trillingen worden overgebracht naar de klankkast die de toon krachtiger en voller maakt. In de klankkast zitten één of meerdere klankgaten om de trillende lucht uit de klankkast te laten ontsnappen. Om een toon hoger te maken wordt de snaar op een bepaalde plaats tegen het instrument gedrukt. Daardoor wordt het stuk snaar dat kan trillen korter en de toon hoger. Aan de klankkast zit de toets. Aan het einde van de toets zitten de stemschroeven, waarmee de snaren hoger of lager gemaakt kunnen worden. Dit met de bedoeling om de tonen zuiver te krijgen.
Strijkkwartet Ensemble van 1e viool, 2e viool, altviool en cello
   
Strijkstok Stok die men over de snaren van een viool strijkt om deze te doen klinken. De strijkstof is bespannen met paardehaar, voorzien van een mechaniek waarmee de haren op spanning worden gedraaid. De vorm en het gewicht van de stok hangen af van het instrument: hoe groter het instrument, des te korter en zwaarder de stok. De haren zijn met hars ingewreven om de wrijving te vergroten.
Subdominant De vierde toon of trap van een toonladder
Subject Het thema van een fuga
Subpunctis Is een aflopende notengroep van drie of meer noten. De eerste, hoogste noot wordt gewoon geschreven, de aflopende noten als een klein, ruitvormig nootje.
Suite Compositie die is opgebouwd uit thematische of tonaal samenhangende onderdelen
Syllabisch gezang
Gezang met in principe slechts één noot per lettergreep
Symfonie Compositie voor orkest, vaak bestaand uit vier delen
Symfonieorkest Orkest dat is opgebouwd uit een strijkorkest, hout- en koperblazers en slagwerkers
Symfonietta Kleine symfonie met een lichte inhoud
Symfonisch gedicht Eéndelig muziekstuk voor orkest
Symfonische jazz Samensmelting van jazz en klassieke muziek
Syncope Het verschuiven van maat- en ritmeaccenten