Vals Iets te hoog of iets te laag zingen of spelen van een toon. Het niet bereiken van een bepaalde toon
Valse Franse benaming voor de wals
Variatie Kleine verandering bij een herhaling van de oorspronkelijke melodie, waarbij de originele melodie herkenbaar blijft
Vaudeville Toneeluitvoering met ingevoegde liederen
Verbinding Boog die twee noten met elkaar verbindt. Als deze noten van gelijke hoogte zijn moet je deze als één geheel moet spelen. Zijn de noten van verschillende toonhoogte, dan moet je deze onafgestoten achter elkaar spelen.
   
Verdubbeling Een melodie wordt in een andere stem in parallelle oktaven meegespeeld
   
Vergroting Verandering van een melodie door haar notenwaarden te verlengen
   
Verkleining Verandering van een melodie door haar notenwaarden te verkorten
   
Verisme Italiaans operagenre met een realistische uitbeelding van de alledaagse omgeving.
Vers Kort gebed, vaak ontleend aan een psalm. Zowel in de mis als in het officie
Versiering Melodische of ritmische formules die de melodielijn verfraaien
Vespers
Avondgebed uit het officie
Vibratie Het kleuren van de toon door hem te laten trillen
Vibrato Het kleuren van de toon door hem te laten trillen
   
Vierklank Een akkoord dat bestaat uit vier tonen die een opeenstapeling van tertsen zijn
Vijfde trap Het akkoord dat gebouwd is op de vijfde toon van de toonladder
Villanella Drieregelig volkslied met coupletten
Virelai Korte, Franse dichtvorm met twee rijmklanken
Virga Enkelvoudige noten, die alleen of in combinatie met elkaar of met andere noten gebruikt worden
Vocaal Muziek uitgevoerd door stemmen
Volkslied Traditioneel lied waarvan de componist vaak niet meer bekend is, maar dat in het hoofd van de mensen voortleeft.
Voorspel Muzikale inleiding
Voortekens De kruisen of mollen aan de sleutel die de toonsoort aangeven.
Voortspinnen Het voortdurend verlengen van de melodie (muziek) door een afsluiting te vermijden.
   
Vorm De indeling van een lied of een muziekstuk
Vormschema Bijvoorbeeld ABACADAC'A: A is het refrein. B, C en D zijn telkens andere melodieën. C' is een variatie op C
   
Vulgaat Latijnse vertaling van de bijbel